• slide
  • slide
  • slide
  • slide

Villa Bao Loc

Da Lat, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Service / Công việc thực hiên
Finished / Hoàn thành

Private House / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
2020