Phone: (+84) 913121816

53 đường số 11 KDC Him Lam Bình Hưng Bình Chánh