Phone: (+84) 989 772 805

53 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1