About us

FIELD WORK
Lĩnh vực hoạt động

Architecture Design / Kiến trúc
Masterplan Design / Quy hoạch
Design Solution / Giải pháp thiết kế hoàn thiện
Lighting Solution / Giải pháp chiếu sáng
Project Management / Quản lý dự án
Project Development / Phát triển dự án
Commerce / Thương mại


DESIGN PHILOSOPHY
Triết lý hoạt động

S1Group was founded in 2012,
Standard issues, energy efficient of use,
environment friendliness and other apparent issues we have to solve.

We focus on elegant, highest convinience for every work of Design.
Towards the deepest feeling of customers’ experience

S1Group được thành lập năm 2012,
Các vấn đề về tiêu chuẩn, sử dụng hiệu quả năng lượng, thân thiện môi trường là các yếu tố hiển nhiên chúng tôi phải giải quyết.

Cái mà chúng tôi hướng đến đó là sự lịch lãm, tiện nghi tối đa cho từng sản phẩm dự án.
Hướng đến sự xúc cảm cao nhất trong trải nghiệm của khách hàng.
Nguyễn Hữu Hoài Bão

Director/ Giám đốc


Founder/ Người sáng lập Architect/ Kiến trúc sư Chief Design/ Chủ trì thiết kế


Lê Thị Thương

Interior Designer/ Thiết kế nội thất


Interior Designer/ Thiết kế nội thất

Trần Anh Khoa

Project Director/ Giám đốc dự án


Founder/ Người sáng lập Engineer/ Kĩ sư xây dựng


Lê Hồng An

Architect/ Kiến trúc sư


Architect/ Kiến trúc sư

Tống Ngọc Tâm

Architect/ Kiến trúc sư


Architect/ Kiến trúc sư


Huỳnh Thanh Duy

Architect/ Kiến trúc sư


Architect/ Kiến trúc sư

Phan Mạnh Tiến

Engineer / Kỹ sư


Engineer/ Kỹ sư


Chu Văn Cẩn

Architect/ Kiến trúc sư


Architect/ Kiến trúc sư
BROCHURES AND DOWNLOADS