• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

AT house

Nha Be, Ho Chi Minh, VIet Nam

Client / Chủ đàu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
Service / Công việc thực hiên
.
.
Site Area / Diện tích khu đất
Coverage / Mật độ xây dưng
GFA / Diện tích sử dụng
Finished / Hoàn thành

Private House / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Nguyen Van Tu
Le Dinh Khoi
Tran Minh Thong
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Finishing Design / Thiết kế hoàn thiện
Project Development / Phát triển dự án
2041 sqm / m2
16 %
324 sqm / m2
2010