• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

THE BESSHO

Vinh Long, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
Service / Công việc thực hiện
.
Site Area / Diện tích khu đất
Coverage / Mật độ xây dựng
GFA / Diện tích sử dụng

Private House / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Huynh Thanh Duy
Le Hong An
Le Thi Thuong
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Interior Design / Thiết kế nội thất
1474 sqm / m2
48 %
1171 sqm / m2