• slide
  • slide

THE ARENA

Cam Ranh. Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
.
.
Service / Công việc thực hiện
Site Area / Diện tích khu đất
GFA / Diện tích sử dụng
Quy mô / Diện tích sử dụng
Finished / Hoàn thành

Vinh Nha Trang Investment Jont Stock Company / Công ty cổ phần đầu tư Vịnh Nha Trang
Nguyen Huu Hoai Bao
Phan Manh Tien
Nguyen Tran Phong Phu
Le Thi Thuong
Nguyen Thi Kieu Khanh
Interior Design / Thiết kế kiến trúc
29 / ha
2492 sqm / m2
04 Tower, 21 Storeys / 04 Tháp, 21 Tầng
2019