• slide

THANH LE CENTER

Binh Duong, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
Service / Công việc thực hiên
Finished / Quy mô
Site Area / Diện tích khu đất
Coverage / Mật độ xây dựng
GFA / Diện tích sử dụng
Ratio / Hệ số sử dụng đất
Finished / Hoàn thành

Private House / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Tran Thanh Vu
Ta Quang Hung
Phan Manh Tien
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
9 Storeys/ 9 Tầng
1344sqm / m2
65 %
7875sqm / m2
3.32
2017