• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Sunbay Park Hotel and Resort

Ninh Thuan, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
.
Service / Công việc thực hiên
Storeys / Quy mô
Finished / Hoàn thành

Sunbay Ninh Thuận
Nguyen Huu Hoai Bao
Phan Manh Tien
Nguyen Tran Phong Phu
Le Thi Thuong
Nguyen Thi Kieu Khanh
InteriorDesign / Thiết kế hoàn thiện
01 Tower, 48 Storeys /01 Tháp Condotel, 48 Tầng
2020