• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

SHELL CLUB

Binh Tien, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
Service / Công việc thực hiên
Site Area / Quy mô
Coverage / Mật độ xây dựng
Finished / Hoàn thành

Cong ty co phan dau tu va du lich Binh Tien
Nguyen Huu Hoai Bao
Huynh Thanh Duy
Le Hong An
Le Thi Thuong
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc-nội thất
3647 sqm / m2
19 %
2021