• slide
  • slide
  • slide
  • slide

SALES GALLERY KHANG DIEN

Ho Chi Minh, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
Service / Công việc thực hiện
.
Site Area / Diện tích khu đất
Coverage / Mật độ xây dựng
GFA / Diện tích sử dụng
Finished / Hoàn thành

Khang Dien JSC
Nguyen Huu Hoai Bao
Tran Thanh Vu
Ta Quang Hung
Phan Manh Tien
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Interior Design / Thiết kế nội thất
1087 sqm / m2
86 %
1272 sqm / m2
2018