• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

ROYAL HOI AN

Hoi An, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
.
Service / Công việc thực hiên
Storeys / Quy mô
Finished / Hoàn thành

Royal Hoi An Group / Tap doan Royal Hoi An
Nguyen Huu Hoai Bao
Phan Manh Tien
Nguyen Tran Phong Phu
Le Thi Thuong
Nguyen Thi Kieu Khanh
Interior Design / Thiết kế nội thất
02 Tower, 11 Storeys 02 Tháp Condotel, 11 Tầng
2019