• slide
  • slide
  • slide
  • slide

PANORAMA APARTMENT

Nha Trang, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
Service / Công việc thực hiện
.
Site Area / Diện tích khu đất
GFA / Diện tích sử dụng

Private House / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Huynh Thanh Duy
Le Thi Thuong
Nguyen Thi Kieu Khanh
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Interior Design / Thiết kế nội thất
941 sqm / m2
941 sqm / m2