• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

AT house

Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh, VIet Nam

Client / Chủ đàu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
.
.
Service / Công việc thực hiên
.
.
Site Area / Diện tích khu đất
Coverage / Mật độ khu đất
GFA / Diện tích sử dụng
Ratio / Hệ số sử dụng đất
Finished / Hoàn thành

Private House / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Nguyen Huy Hoan
Phan Tat Hoi
Tran Thanh Vu
Nguyen Ngoc Vinh
Nguyen Van Tu
Improve Architecture / Cải tạo kiến trúc
Finishing Design / Thiết kế hoàn thiện
Project Development / Phát triển dự án
250 sqm / m2
80 %
838 sqm / m2
3.3
2017