• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Mỹ Đình Plaza 2

Ha Noi, Viet Nam

Client / Chủ đàu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
.
.
.
Service / Công việc thực hiên
.
.
GFA / Diện tích sử dụng
Finished / Hoàn thành

Private House / Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Mỹ Đình
Nguyen Huu Hoai Bao
Nguyen Huy Hoan
Phan Tat Hoi
Nguyen Thanh Luan
Phan Manh Tien
Nguyen Ngoc Vinh
Interior / Thiết kế nội thất
Finishing Design / Thiết kế hoàn thiện
Project Development / Phát triển dự án
610 sqm / m2
2017