• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

NAT HOUSE

Da Nang, Viet Nam

Client / Chủ đàu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
Service / Công việc thực hiên
.
.
Site Area / Diện tích khu đất
Coverage / Mật độ xây dựng
GFA / Diện tích sử dụng
Ratio / Hệ số sử dụng đất
Finished / Hoàn thành

Private House/ Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Tang Van Ni
Le Dinh Khoi
Tran Minh Thong
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Finishing Design / Thiết kế hoàn thiện
Project Management / Quản lý dự án
4268 sqm / m2
37 %
2831 sqm / m2
0.66
2012