• slide
  • slide
  • slide
  • slide

NN house

475 street - District 9, Ho Chi Minh, VIet Nam

Client / Chủ đàu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
Service / Công việc thực hiên
.
.
Site Area / Diện tích khu đất
Coverage / Mật độ xây dựng
GFA / Diện tích sử dụng
Ratio / Hệ số sử dụng đất
Finished / Hoàn thành

Private House / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Tran Thanh Vu
Dao Thanh Sang
Nguyen Van Tu
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Finishing Design / Thiết kế hoàn thiện
Project Development / Phát triển dự án
580 sqm / m2
65 %
938 sqm / m2
1.6
2014