• slide

ESUHAI CAMPUS

Ho Chi Minh, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Construction Documents / Kỹ thuật
Service / Công việc thực hiện
Site Area / Diện tích khu đất
Coverage / Mật độ xây dựng
GFA / Diện tích sử dụng
Storeys / Quy mô
Finished / Hoàn thành

Esuhai Limited Companyy
Joint Corporation Accco – S1 Group
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
420 sqm / m2
80 %
5712 sqm / m2
02 Basement + 15 Storeys/ 02 Hầm + 15 Tầng
2016