• slide
  • slide

CHAMPA ISLAND RESORT

Nha Trang, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
.
Service / Công việc thực hiên
.
.
Site Area / Diện tích khu đất
Size / Quy mô
Finished / Hoàn thành

Trung Tin Investment & Consultant Co.,Ltd
Nguyen Huu Hoai Bao
Doan Nhat Thanh Tan
Tran Thanh Vu
Bui Hai Hung
Nguyen Dong Thao
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Masterplan / Quy hoạch
Landscape / Cảnh quan công trình
4.1ha
90 rooms / 90 phòng
2011