• slide
  • slide
  • slide

Ho Tien Resort

Nha Trang, VIet Nam

Client / Chủ đàu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
.
.
Service / Công việc thực hiên.

Site Area / Diện tích khu đất
Size / Quy mô
Coverage / Mật độ khu đất
GFA / Diện tích sử dụng
Ratio / Hệ số sử dụng đất
Finished / Hoàn thành

Sao Mai Anh Group
Nguyen Huu Hoai Bao
Nguyen Huy Hoan
Phan Tat Hoi
Tran Thanh Vu
Nguyen Ngoc Vinh
Nguyen Van Tu
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Masterplant Design / Quy hoạch
8536 sqm / m2
90 room / Phòng
25.9 %
8433 sqm / m2
0.98
2013