• slide
  • slide
  • slide

V house

An Vien Urban, Nha Trang, VIet Nam

Client / Chủ đàu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
Service / Công việc thực hiên
.
.
Site Area / Diện tích khu đất
Coverage / Mật độ khu đất
GFA / Diện tích sử dụng
Ratio / Hệ số sử dụng đất
Finished / Hoàn thành

Private House / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Tran Thanh Vu
Dao Thanh Sang
Nguyen Van Tu
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Finishing Design / Thiết kế hoàn thiện
Project Management / Quản lý dự án
274 sqm / m2
40 %
244 sqm/ m2
0.89
2015