• slide
  • slide
  • slide

BK House

Zone A1 - A2 - 17 - 26 - Golden Hills, Da Nang, Viet Nam

Client/ Chủ đàu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
Service / Công việc thực hiên
.
.
Site Area / Diện tích khu đất
Coverage / Mật độ xây dựng
GFA / Diện tích sử dụng
Ratio / Hệ số sử dụng đất
Finished / Hoàn thành

Private House/ Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Tran Thanh Vu
Dao Thanh Sang
Nguyen Van Tu
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Finishing Design / Thiết kế hoàn thiện
Project Management / Quản lý dự án
310 sqm / m2
76 %
561 sqm / m2
1.8
2014