• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

B48

B48 Gold Valley Urban, Da Lat, VIet Nam

Client / Chủ đàu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
.
.
.
Service / Công việc thực hiên
.
.
Site Area / Diện tích khu đất
Coverage / Mật độ xây dựng
GFA / Diện tích sử dụng
Ratio / Hệ số sử dụng đất
Finished / Hoàn thành

Private House / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Nguyen Huy Hoan
Nguyen Thanh Luan
Phan Tat Hoi
Phan Manh Tien
Nguyen Ngoc Vinh

Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Finishing Design / Thiết kế hoàn thiện
Project Development / Phát triển dự án
350 / m2
50%
720 / m2
2.0
2017