• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

A'DOR HOTEL

Binh Dinh, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
.
Service / Công việc thực hiên
.
Site Area / Diện tích khu đất
Coverage / Mật độ xây dưng
GFA / Diện tích sử dụng
Ratio / Hệ số sử dụng đất
Finished / Hoàn thành

Private House / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Chu Can
Huynh Thanh Duy
Hoang Kim Son Thinh
Nguyen Tran Phong Phu
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Interior Design / Thiết kế nội thất
313 sqm / m2
79 %
3376 sqm / m2
8.5
2020