• slide
  • slide
  • slide

Co Tien Urban

Nha Trang, Viet Nam

Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án


Service / Công việc thực hiên

Nguyen Huu Hoai Bao
Tran Thanh Vu
Dao Quoc Van
Phan Manh Tien
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Interior Design / Thiết kế nội thất
Master Plan Design / Quy hoạch