• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

T House

Ganh Dau, Phu Quoc

Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự ánService / Công việc thực hiên

Site Area / Diện tích khu đất
GFA / Diện tích sử dụng
Ratio / Hệ số sử dụng đất
Finished / Hoàn thành

Nguyen Huu Hoai Bao
Tran Thanh Vu
Ta Quang Hung
Phan Manh Tien
Luong My Linh
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Interior Design / Thiết kế nội thất
2280 sqm/ m2
861 sqm/ m2
0.37
2018