• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

SunBay Cam Ranh - Resort & Spa

Cam Ranh, Khanh Hoa, Viet Nam

Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự ánService / Công việc thực hiên

Size / Quy mô
GFA / Diện tích sử dụng
Finished / Hoàn thành

Nguyen Huu Hoai Bao
Tran Thanh Vu
Dao Quoc Van
Phan Manh Tien
Nguyen Dong Thao
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Concept Design / Thiết kế ý tưởng
1 basements + 9 storeys / 1 hầm + 9 tầng
32.219 sqm/ m2
2018