• slide

NN KV VIII AUDIT HEADQUARTERS

9 Nguyen Thi Minh Khai, Loc Tho District, Nha Trang, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án

Service / Công việc thực hiên


Size / Quy mô
Finished / Hoàn thành

Authority Accountant / Kiển toán nhà nước
Nguyen Huu Hoai Bao
Nguyen Huy Hoan
Tran Anh Khoa
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Construction Document / Triển khai kỹ thuật thi công
Author Supervision / Giám sát tác giả
2 basements + 15 storeys / 2 hầm + 15 tầng
2015