• slide

LOTUS HOTEL

Nha Trang, Viet Nam

Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án

Service / Công việc thực hiên

Size / Quy mô
Site Area / Diện tích khu đất
Coverage / Mật độ khu đất

GFA / Diện tích sử dụng
Ratio / Hệ số sử dụng đất
Finished / Hoàn thành

Nguyen Huu Hoai Bao
Nguyen Huy Hoan
Tran Anh Khoa
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Concept Design / Thiết kế ý tưởng
2 basements + 18 storeys / 2 hầm + 18 tầng
1985 sqm / m2
72,69% for Podium72,69% cho khối đế
48% for Tower48% cho khối thấp
21.787 sqm/ m2
12.5
2010