• slide
  • slide
  • slide
  • slide

Phuc Son Center

Nha Trang, Viet Nam

Client / Chủ đàu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự ánService / Công việc thực hiên


Site Area / Diện tích khu đất
Coverage / Mật độ khu đất
GFA / Diện tích sử dụng
Ratio / Hệ số sử dụng đất
Finished / Hoàn thành

Phuc Son Group / Tập đoàn Phúc Sơn
Nguyen Huu Hoai Bao
Nguyen Huy Hoan
Nguyen Thanh Luan
Phan Tat Hoi
Phan Manh Tien
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Concept Design / Thiết kế ý tưởng
Project Management / Quản lý dự án
170 sqm / m2
90%
935 sqm/ m2
5.5
2017