• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

N1 HOUSE

Nha Trang, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
Service / Công việc thực hiện
Site Area / Diện tích khu đất
Coverage / Mật độ xây dựng
Site Area / Diện tích sử dụng

Private House / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Chu Can
Huynh Thanh Duy
Le Thi Thuong
Interior Design / Thiết kế nội thất
260 sqm / m2
80 %
450 sqm / m2