• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Mr. Nhan Villa

Nha Trang, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
.
Site Area / Diện tích khu đất
Coverage / Mật độ xây dựng
GFA / Diện tích sử dựng
Finished / Hoàn thành

Private House / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Chu Can
Huynh Thanh Duy
Le Thi Thuong
Nguyen Tran Phong Phu
300 sqm / m2
51 %
270 sqm / m2
2020