• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

MA RỪNG LỮ QUÁN

Da Lat, Viet Nam

Client / Chủ đầu tư
Architect In Charge / Chủ trì thiết kế
Team Project / Nhóm dự án
.
.
Service / Công việc thực hiên
.
Site Area / Diện tích khu đất
Coverage / Mật độ xây dựng
Ratio / Diện tích sử dụng
Finished / Hoàn thành

Private House / Tư nhân
Nguyen Huu Hoai Bao
Huynh Thanh Duy
Le Hong An
Le Thi Thuong
Architecture Design / Thiết kế kiến trúc
Interior Design / Thiết kế nội thất
320 sqm / m2
76 %
1.8
2020